leftcenterrightdel
Kiểm tra thị lực cho học sinh.

leftcenterrightdel
Kiểm tra thị lực bằng những máy móc hiện đại.

leftcenterrightdel
Một số lượng không nhỏ học sinh tại Hà Nội bị cận thị.

Theo thống kê của Viện thị giác Brien Holden (Úc) tại Việt Nam vào năm 2015, tỷ lệ tật khúc xạ chiếm khoảng 15% đến 40%. Trẻ em (từ 6 đến 15 tuổi) có tỷ lệ mắc tật khúc xạ từ 25% đến 40% ở khu vực thành thị, từ 10% đến 15% tại khu vực nông thôn. Vì vậy, chăm sóc tật khúc xạ và đặc biệt là khúc xạ ở trẻ em là mũi nhọn của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, nằm trong chiến lược trở thành bệnh viện hàng đầu Việt Nam về bệnh mắt trẻ em.

HẢI ANH (thực hiện)