Hội thảo nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng không khí của Hà Nội và các tác động tới sức khỏe; Chia sẻ các giải pháp, hành động trong dự án Không khí sạch - Thành phố xanh do Tổ chức Live & Learn điều phối và tổ chức USAID tài trợ; Tăng cường kết nối và huy động nguồn lực giữa các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ và cơ quan nhà nước trong lĩnh vực cải thiện chất lượng không khí; Thảo luận và xây dựng kế hoạch hợp tác giữa các bên.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Minh Mười, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Minh Mười, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: Hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận và chia sẻ thông tin, kết nối các giải pháp hiệu quả, góp phần từng bước cải thiện chất lượng không khí của thành phố, vì sức khỏe của người dân Thủ đô.

Các đại biểu đã thảo luận các nhóm giải pháp để cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội, bao gồm: Bảo vệ sức khoẻ; Nghiên cứu và đề xuất chính sách quản lý chất lượng không khí; Sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững; Quản lý đô thị; Quản lý rác thải và lối sống xanh; Giáo dục và truyền thông; Huy động nguồn lực.

leftcenterrightdel
Tham quan khu trưng bày các sáng kiến và giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức sắp xếp khu trưng bày các sáng kiến và giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

Tin, ảnh: ĐẶNG LOAN