Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và chỉ đạo xây dựng, thực hiện 13 chuyên đề, đề tài tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của chương trình. Thành ủy Hà Nội xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cấp bách; lấy kết quả công tác làm một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên hằng năm. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ, giảm “tham nhũng vặt” ở lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính thuế, hải quan...  Cũng theo báo cáo, nửa đầu nhiệm kỳ, tổng số vụ án tham nhũng được công an thành phố thụ lý là 60 vụ, 194 bị can; trong đó 45 vụ, 151 bị can đã hoàn tất hồ sơ vụ án. Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ tiết kiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, để siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo cũng yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần bóc tách cụ thể, rõ địa chỉ những cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm. Ví dụ, đối với việc kê khai tài sản thì cần làm rõ nơi nào kê khai đầy đủ, nơi nào chưa kê khai đầy đủ, chất lượng kê khai ra sao. Báo cáo sơ kết thực hiện chương trình cũng cần làm rõ những số liệu về tự phát hiện, tự xử lý tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá rõ việc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng và kế hoạch khắc phục, tăng cường phòng ngừa tham nhũng.

Thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo và cấp ủy các cấp cần tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 07, trước hết là những giải pháp chính như giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục đặt trọng tâm vào các lĩnh vực, như: Đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, mua sắm tài sản công... Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan thành phố cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao thu nhập chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng.

ĐÌNH LONG