Bên cạnh đó kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang web của cơ quan Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế, cố tình chây ỳ.

Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, đảm bảo giảm mạnh nợ thuế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN được giao, trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế đã tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp phối hợp tốt với cơ quan thuế trong công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tham mưu thành lập các Ban chỉ đạo thu hồi nợ tại 30 quận, huyện, thị xã. Đặc biệt chủ động rà soát, lập danh sách các dự án, đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuế - phí lớn, chây ỳ và tham mưu Thành phố tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị để động viên, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị nộp ngay số tiền nợ đọng vào NSNN, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo các ngành liên quan tháo gỡ kịp thời.

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp nêu trên đã giúp công tác quản lý nợ của Cục Thuế TP Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực với tổng thu nợ 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6.445 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã thực hiện công khai 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất với tổng số tiền là 2.793 tỷ, sau khi đăng công khai đã có 249 Doanh nghiệp nộp 101.701 triệu đồng vào NSNN.

Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 147 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ  63.443 triệu đồng. Trong đó có 145 doanh nghiệp nợ 58.480 triệu đồng thuế, phí và 5 đơn vị nợ 4.963 triệu đồng tiền thuê đất (chi tiết danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục thuế đăng tải công khai tại mục "Tin tức" và "Thông báo" trên website: http://hanoi.gdt.gov.vn).

Với sự nỗ lực của Cơ quan thuế và sự phục hồi của nền kinh tế, mong rằng các chủ Dự án, Doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn Tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN trước khi Cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

THÙY DUNG