Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn chưa phát triển đồng bộ và đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động TMĐT. Theo đó, cần có thêm nhiều giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ logistics, góp phần phục vụ cho phát triển TMĐT trên địa bàn thành phố.

Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, quy mô vốn khi đăng ký của các doanh nghiệp ngành logistics còn rất hạn chế, tới 90% số doanh nghiệp khi đăng ký có vốn dưới 10 tỷ đồng, cho thấy hầu hết các doanh nghiệp khi tham gia lĩnh vực logistics còn ở quy mô nhỏ. Đi cùng với đó là năng lực cung cấp dịch vụ còn hạn chế, thời gian giao và chất lượng hàng hóa còn chưa bảo đảm trong quá trình giao hàng, trong khi niềm tin của khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với hoạt động TMĐT. Niềm tin này được tạo nên từ chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng chính xác, chất lượng phục vụ vận chuyển. Tại Hội thảo “Logistics và thương mại điện tử: Đồng hành để cùng phát triển”, các chuyên gia cho rằng, khó khăn đối với phát triển dịch vụ logistics hiện nay là: Môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường và nguồn nhân lực, công nghệ. Đặc biệt, chi phí dành cho dịch vụ logistics còn chiếm tỷ lệ khá cao trong giá bán trực tuyến. Dịch vụ logistics hiện tại cung cấp cho TMĐT vẫn theo cách vận hành truyền thống, chưa tích hợp công nghệ mới. Đây là thách thức rất lớn đặt ra cho các doanh nghiệp logistics để đồng hành phát triển cùng các doanh nghiệp TMĐT.

Nhằm khắc phục những hạn chế này, ngay từ đầu năm 2018, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đề án “Quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”. Mục tiêu là phát triển dịch vụ logistics nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại truyền thống, thương mại quốc tế và TMĐT. Theo đó, thành phố sẽ thúc đẩy doanh nghiệp dịch vụ logistics đổi mới, sáng tạo, cung ứng chuỗi dịch vụ logistics ở mức độ 3, mức độ 4; hướng đến mức độ 5 trên cơ sở phát triển thương mại điện tử và quản trị chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp. 

Trong năm 2018, UBND TP cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong qụản lý hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính (mức độ 3 và 4) nhanh chóng, thuận tiện ở tất cả các khâu, trọng tâm là các lĩnh vực: Hải quan, thuế, giao thông vận tải,... Qua đó, giúp giảm chi phí, giá thành cho dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, thành phố cũng quy hoạch các trung tâm logistics và cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ logistics trên địa bàn; tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ 14 dự án hạ tầng dịch vụ logistics đã có chủ đầu tư và tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư đối với các dự án hạ tầng dịch vụ logistics khác theo quy hoạch. Những giải pháp đã được đưa ra sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố, kết hợp cùng sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động TMĐT trong thời gian tới.

MẠNH LONG