Đây là một xu thế tất yếu nhằm giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, bảo đảm an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh toán, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân trong xã hội.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/tapchitaichinh.vn.

Theo đó, kế hoạch của TP đã đề ra một số chỉ tiêu đến năm 2020, như: 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt khác, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 85% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% cá nhân, hộ gia đình sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Để thực hiện các chỉ tiêu này, TP đã đưa ra một số giải pháp, như: Tăng cường hiện đại hóa công nghệ thanh toán; đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán trong phát triển thương mại điện tử cũng như thanh toán hóa đơn hàng hóa tại các điểm bán lẻ. Đặc biệt, TP sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công thông qua trao đổi thông tin dữ liệu, kết nối giữa Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan của TP với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn. Qua đó, giúp phối hợp thu ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử.           

Khó khăn trong việc triển khai đề án là thói quen dùng tiền mặt trong thanh toán của người dân đã có từ lâu, không dễ từ bỏ. Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức giúp người dân cũng như doanh nghiệp hiểu rõ sự tiện lợi và nhanh chóng trong thanh toán điện tử. Có thể thông qua mạng xã hội, các phương tiện truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là người cao tuổi, người dân ở khu vực nông thôn. Đồng thời, cần bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro trong mua bán trực tuyến; phổ biến kiến thức nhận diện các hành vi lừa đảo, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán điện tử, xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ảnh, cập nhật các hành vi gian lận, lừa đảo này. Chỉ khi người dân nhận thức rõ lợi ích của thanh toán điện tử và tin tưởng vào hình thức thanh toán này thì tập quán chi tiêu bằng tiền mặt mới có thể được xóa bỏ.

NGUYÊN VŨ