Năm 2017, công tác PKND-ĐVCN đã được thành phố quán triệt và triển khai có hiệu quả với nhiều tiến bộ mới; Ban chỉ đạo được thành lập và kịp thời kiện toàn, hoạt động đúng chức năng và đạt kết quả tốt; công tác quy hoạch và xây dựng thế trận phòng không trong khu vực phòng thủ được triển khai tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về vùng trời được tổ chức chặt chẽ, có tiến bộ đạt hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Chấp hành nghiêm các chế độ sẵn sàng cơ động, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Chất lượng huấn luyện tiếp tục được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội thi, hội thao các cấp. Đối với công tác ĐVCN, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động tích cực nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố khai thác sản xuất các sản phẩm ĐVCN phục vụ cho lực lượng vũ trang địa phương huấn luyện diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, TP Hà Nội tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch PKND khu vực phòng thủ; tăng cường các công tác giáo dục tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ về PKND và quản lý vùng trời, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện PKND của các địa phương. Xây dựng lực lượng PKND đủ số lượng, nâng cao chất lượng. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tác chiến. Đối với công tác ĐVCN, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện Pháp lệnh ĐVCN và các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo của Đảng về công tác quốc phòng, công tác ĐVCN cho cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị các dây chuyền ĐVCN và sản xuất sản phẩm ĐVCN theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu; doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất đối với các lĩnh vực cần thiết cho công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

Tin, ảnh: BÙI THU HUYỀN