Gặp Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, anh cho biết: “Thực hiện năm kỷ cương hành chính, chúng tôi quan niệm không phải là chú trọng vào những gì quá xa vời mà căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, đề ra giải pháp thực sự phù hợp, làm chuyển biến ý thức của mọi quân nhân từ những việc rất nhỏ trong huấn luyện, rèn luyện”.

leftcenterrightdel
Dân quân huyện Thanh Trì trong giờ giải lao. 

Khó khăn lớn nhất của Ban CHQS huyện Thanh Trì là quân số vừa thừa lại vừa thiếu so với biên chế. Tuy nhiên, số thừa không bù được số thiếu và chất lượng công tác của từng người cũng không đồng đều… Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện căn cứ vào khả năng của từng cán bộ, nhân viên để sắp xếp, giao nhiệm vụ hợp lý; chú trọng công tác huấn luyện tại chỗ, bồi dưỡng cán bộ, từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giúp mọi quân nhân phát huy ưu điểm, sở trường, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách. Đồng thời, Ban CHQS huyện cũng tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Ngoài các nội dung, biện pháp trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chú trọng nắm chắc tư tưởng, hoàn cảnh của cán bộ, nhân viên trong cơ quan; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần; tạo mọi điều kiện để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Biết tìm ra “mấu chốt” để giải quyết vấn đề nên triển khai thực hiện chủ trương “Năm kỷ cương hành chính 2017” tuy thời gian chưa nhiều, nhưng đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ý thức, phẩm chất, kỹ năng ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ ở đơn vị được nâng lên rõ rệt. Theo đó, khi có bất kỳ tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn, LLVT huyện thường xuyên có mặt kịp thời, sẵn sàng ứng cứu, góp phần giảm thiệt hại về người, về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đó chính là những hiệu quả thiết thực đáp ứng yêu cầu, tiếp tục tạo niềm tin cho nhân dân, thêm tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô”.

Bài và ảnh: TRẦN HIỀN