Phóng viên (PV): Hoạt động của LLVT Thủ đô trong công tác đền ơn đáp nghĩa thời gian qua đã đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm: Hiện nay, TP Hà Nội có khoảng 800.000 thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng; có hơn 56.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Do đó, bảo đảm kịp thời các chế độ, chính sách và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với NCC có ý nghĩa chính trị, xã hội rất lớn, vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là sự tri ân, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô; thể hiện sâu sắc truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NCC.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, hằng năm, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương từ thành phố đến cơ sở có nhiều chủ trương, biện pháp quan tâm, chăm lo NCC. Tham mưu với Ban Chỉ đạo 1237 thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018. Ký kết chương trình phối hợp giữa BTL Thủ đô Hà Nội và Hội Cựu chiến binh thành phố về tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Bổ sung và cung cấp 6.800 thông tin liệt sĩ gửi Quân khu 2, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh, Quân đoàn 2, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Hiện nay, BTL Thủ đô Hà Nội đang phụng dưỡng 22 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài mức hỗ trợ kinh phí của Bộ Quốc phòng, BTL Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ thêm 500.000 đồng/mẹ/tháng. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đơn vị thuộc BTL Thủ đô Hà Nội phối hợp với các bệnh viện quân y, dân y tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tới 2.150 NCC, trị giá 275.960.000 đồng và tặng 56 suất quà, thiết bị y tế trị giá 64.100.000 đồng. Đồng thời, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018 với tổng số tiền 717.769.000 đồng. Hưởng ứng và thực hiện Chương trình xây dựng 500 căn nhà tình nghĩa, 200 căn nhà đồng đội tặng NCC, gia đình NCC và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ quan chức năng của BTL Thủ đô Hà Nội đã khảo sát, triển khai xây dựng 5 nhà tình nghĩa, trong đó đã bàn giao hai nhà từ kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Bộ Quốc phòng và 3 nhà từ nguồn quỹ vốn đơn vị. Bên cạnh đó, BTL Thủ đô Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 5.197 đối tượng với số tiền hơn 9,5 tỷ đồng...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm.

PV: Từ những kết quả trên, kinh nghiệm rút ra là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm: Có được những kết quả trên, trước hết là do Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội đã luôn chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố làm tốt công tác quán triệt, phổ biến đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các cấp ủy, chính quyền và NCC, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thường xuyên tham gia xây dựng, củng cố và phát triển Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" để phong trào mang tính xã hội hóa ngày càng cao. Trong từng năm, giai đoạn cụ thể, BTL Thủ đô Hà Nội đều xây dựng chương trình hành động với nội dung thiết thực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm cho từng chương trình. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" là một trong những nội dung của Phong trào Thi đua Quyết thắng, là chỉ tiêu xét khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của mỗi cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong LLVT Thủ đô. Một trong những kinh nghiệm chúng tôi đúc rút là phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương trong thực hiện Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

leftcenterrightdel
Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí người có công ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức. Ảnh: HOÀNG HẢI.

PV: Thưa đồng chí, để nâng cao chất lượng công tác chính sách đối với NCC, thời gian tới, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội có những chủ trương, biện pháp gì?

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm: Thời gian tới, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Huy động nhiều lực lượng cùng tham gia chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC. Tiếp tục phát động sâu rộng và vững chắc Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó tập trung chăm sóc đời sống gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ đối với đối tượng còn tồn sót theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tri ân các thế hệ đi trước và chăm lo NCC, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY HỒNG (thực hiện)