Qua đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, Đảng ủy BTL Thủ đô đã quán triệt sâu sắc và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị cấp trên. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy BTL đã tham mưu với thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018. Thành lập ban chỉ đạo, các cơ quan ban chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố; hướng dẫn 5 quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đan Phượng, Phú Xuyên, Thanh Trì tiến hành diễn tập chất lượng cao, an toàn; gắn nội dung diễn tập với xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, khắc phục thảm họa. Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng luật, chất lượng cao; tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Công tác xây dựng Đảng bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đảng ủy BTL tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập triển khai Nghị quyết Trung ương 6, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII trong Đảng bộ. Đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tích cực rèn luyện đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy BTL và các cấp ủy cơ sở tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Hoàn thành các nội dung sơ, tổng kết theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đảm bảo thời gian, chất lượng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy BTL Thủ đô xác định những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo trong 6 tháng cuối năm, đó là tập trung tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, trọng tâm là tổ chức diễn tập KVPT các quận, huyện đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT Thủ đô; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Lãnh đạo tổ chức hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh; hội thi phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban CHQS quận, huyện, thị xã chặt chẽ, chất lượng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội đánh giá cao vai trò tham mưu của Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội với Thành ủy, UBND thành phố về về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng được đảm bảo. Đảng ủy BTL Thủ đô cũng làm tốt thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ...

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2018 có nhiều ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, quân đội và Thủ đô Hà Nội; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước bằng những âm mưu, thủ đoạn mới. Vì vậy, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo; xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần sát với nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng ủy BTL Thủ đô tiếp tục nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội. Đảng ủy BTL tiếp tục nắm bắt tình hình, xây dựng lực lượng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Đoàn kết tốt, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về đánh giá cán bộ hằng tháng...

Tin, ảnh: MINH MẠNH