Phóng viên (PV): Nhìn lại kết quả công tác QS, QP năm 2017 của LLVT Thủ đô, theo đồng chí, đâu là những kết quả nổi bật?

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh: Năm 2017, BTL Thủ đô Hà Nội thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND TP Hà Nội về nhiệm vụ QS, QP. Đồng thời chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng và an ninh (QPAN), góp phần bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; xây dựng và huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV). Trong năm, BTL đã chỉ đạo 8 quận, huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và Sư đoàn 301 diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp có thực binh bảo đảm sát với điều kiện thực tế, an toàn tuyệt đối; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, với 50,8% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 100% cơ sở DQTV hoàn thành nội dung huấn luyện. LLVT TP đã huy động hơn 7.600 lượt người và 60 lượt phương tiện tham gia xử lý hơn 370 vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn... 

PV: Đạt được kết quả trên, kinh nghiệm rút ra là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh: Có được kết quả trên là do Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội đã quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về nhiệm vụ QS, QP; làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời với cấp trên về nhiệm vụ QS, QP; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP địa phương. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ QS, QP và duy trì nghiêm các chế độ, quy định SSCĐ, huấn luyện, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. LLVT Thủ đô phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả Phong trào “Bộ đội, DQTV Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những nội dung, giải pháp để LLVT Thủ đô Hà Nội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018?

leftcenterrightdel
Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm Tiểu đoàn 16 (Sư đoàn 301) thực hành huấn luyện. Ảnh: KHÁNH CHI

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh: Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội xác định, năm 2018 tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về công tác QS, QP. Tạo được sự đồng thuận từ nhận thức giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, SSCĐ, nhạy bén nắm vững tình hình, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thủ  đô. Chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Nâng cao năng lực làm tham mưu xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội với củng cố QPAN. Tiếp tục xây dựng LLVT Thủ đô theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng chính trị và sức chiến đấu cao; lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, lực lượng DBĐV hùng hậu. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và địa bàn Thủ đô. 

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÊ DUY HỒNG (thực hiện)