Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Đề cập về ý nghĩa của việc triển khai Luật DQTV, đồng chí Vũ Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên bày tỏ: “DQTV là một thành phần quan trọng của LLVT nhân dân, có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở, trực tiếp góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Việc triển khai Luật DQTV là biện pháp cụ thể hóa chính sách quan tâm xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, góp phần tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế-xã hội”.

leftcenterrightdel
Khẩu đội súng máy 12,7mm DQTV quận Long Biên trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. 

Xuất phát từ ý nghĩa đó, ngay sau khi Luật DQTV có hiệu lực, Quận ủy, UBND quận Long Biên đã luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả. Theo Thượng tá Đinh Công Vụ, Chính trị viên Ban CHQS quận Long Biên, cùng với việc quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, Đảng ủy, Ban CHQS quận Long Biên đã tham mưu với Quận ủy, UBND quận triển khai nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Quận đã tổ chức “Hội thi tìm hiểu pháp luật về DQTV và công tác DQTV” cho cán bộ Ban CHQS 14 phường; đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật QDTV với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) cho các đối tượng; thường xuyên coi trọng phát huy vai trò nòng cốt và thế mạnh của các đoàn thể; kết hợp giữa tổ chức giáo dục, tuyên truyền thường xuyên với tổ chức các “chiến dịch”, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp đối với công tác DQTV; nhất là việc vận dụng các quy định của luật sát với cương vị, chức trách được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ QPAN. 

Phát huy vai trò của cơ quan tham mưu

Nét nổi bật việc cụ thể hóa Luật DQTV của quận Long Biên thời gian qua là đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ DQTV; bảo đảm chặt chẽ, có nền nếp, tỷ lệ đăng ký từ 15% trở lên so với dân số. Quá trình xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm số lượng hợp lý, chất lượng cao, tỷ lệ luân phiên đạt 20% quân số trở lên, giữ vững tỷ lệ DQTV hằng năm đạt 1,3% so với dân số. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, tỷ lệ đảng viên trong DQTV hằng năm đạt 19,2%.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ quân sự ban CHQS cấp phường, huấn luyện DQTV của quận ngày càng hiệu quả. Cùng với cử cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường quân đội, hằng năm, đội ngũ cán bộ DQTV được tập huấn, bồi dưỡng theo đúng quy định. Từ năm 2010 đến tháng 8-2017, quận Long Biên đã tổ chức huấn luyện gần 30.000 lượt chiến sĩ DQTV, kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi trở lên. Các đơn vị cơ sở DQTV đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách đối với DQTV được thực hiện đúng quy định.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Long Biên, có được kết quả trên là do cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Quá trình triển khai thực hiện đã tạo sự đồng thuận từ quận đến cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện Luật DQTV còn tồn tại một số khó khăn bất cập như: Phân cấp nhiệm vụ chi đã quy định rõ nhưng ngân sách bảo đảm cho hoạt động của lực lượng DQTV còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn; một số chế độ phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động, bảo hiểm y tế... đối với DQTV còn thấp, chưa phù hợp với hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ sở.

Đồng chí Vũ Thu Hà cho rằng, để thực hiện có hiệu quả Luật DQTV, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên xác định phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể trong đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả Luật DQTV; có những cơ chế, chính sách phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI