leftcenterrightdel
Quán triệt nhiệm vụ trước khi huấn luyện.
leftcenterrightdel
Huấn luyện các tư thế vận động trên chiến trường.
leftcenterrightdel
Luyện tập kỹ thuật bắn súng CKC.
leftcenterrightdel
Ôn luyện Điều lệnh đội ngũ.
leftcenterrightdel
Dân quân cơ động huyện Phú Xuyên, luyện tập chiến thuật.

HOÀNG HẢI (thực hiện)