Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Công tác quản lý, xây dựng lực lượng DBĐV của huyện luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Hằng năm, Ban CHQS huyện tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện đúng với yêu cầu nhiệm vụ, sát tình hình thực tế tại địa phương”. Theo đó, khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Ban CHQS huyện tổ chức đón chu đáo, có lãnh đạo UBND huyện dự, động viên; đại diện các trung tâm dạy nghề quân đội hướng nghiệp học nghề; đồng thời, tiến hành đăng ký cho 100% quân nhân xuất ngũ, sắp xếp bổ sung vào các đơn vị DBĐV. Ban CHQS huyện thường xuyên phúc tra, rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế và bổ nhiệm chức vụ cho QNDB theo quy định. Công tác sắp xếp QNDB vào đơn vị DBĐV bảo đảm đúng nguyên tắc, lấy chất lượng chuyên nghiệp quân sự là chính. Lực lượng QNDB của huyện đều được quán triệt, học tập Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Ban CHQS huyện Mỹ Đức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các quân nhân dự bị.

 Chỉ tính trong năm 2017, Ban CHQS tham mưu giúp UBND huyện giao chỉ tiêu cho các đầu mối và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn tổ chức huy động lực lượng kiểm tra, huấn luyện, diễn tập theo đúng kế hoạch; đề nghị giải ngạch, miễn nhiệm, kiện toàn, sắp xếp tổ chức biên chế, phối hợp với các đơn vị nhận nguồn rà soát, phúc tra huy động đầy đủ số lượng, chất lượng QNDB và phương tiện kỹ thuật tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu. Ban CHQS huyện đã huy động kiểm tra, huấn luyện cho gần 200 lượt người, gồm các đơn vị: Kho J106 thuộc Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật); Lữ đoàn 134 (Binh chủng Thông tin liên lạc); Trung đoàn 854 (Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội)… Quá trình huấn luyện, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn để quản lý và rèn luyện, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, phát huy vai trò cán bộ đại đội, trung đội trong quản lý, huấn luyện. Ngoài nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, Ban CHQS huyện và các đơn vị nhận nguồn còn bảo đảm đúng chế độ, chính sách, làm tốt công tác quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho QNDB, động viên QNDB nêu cao tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng động viên khi có tình huống về quốc phòng.

Bài và ảnh: HỮU THU