Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1367/TTg-KSTT ngày 13-9-2017 về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và quy định của thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội...

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nêu trên theo chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; kịp thời trình Chủ tịch UBND thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao; niêm yết thủ tục hành chính theo quy định.

leftcenterrightdel
Giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh minh họa. 

Công văn nêu rõ: Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. UBND thành phố cũng yêu cầu Đoàn thanh tra công vụ thành phố tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó, tập trung kiểm tra việc niêm yết, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Sở Nội vụ thành phố phải thường xuyên theo dõi tiếp nhận thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

Tin, ảnh: MINH ĐỨC