Cụ thể, các điểm đỗ của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội triển khai mở rộng dịch vụ iParking từ ngày 1-1-2018 (tính tiền theo giờ, không tính theo m2).

leftcenterrightdel
Một điểm đỗ xe ứng dụng dịch vụ iParking. Ảnh: VTV.vn

Đối với các điểm đỗ xe của các doanh nghiệp khác được Sở Giao thông vận tải (GT-VT) Hà Nội cấp phép trên địa bàn các quận, thành phố, giao Sở này chủ trì, hướng dẫn, làm việc với các đơn vị trông giữ xe làm thủ tục chuẩn bị như kê khai, kẻ chỗ đỗ, bổ sung biển báo, đăng ký nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý ứng dụng do Công ty cổ phần Đầu tư CIS quản lý trong thời gian 3 tháng (từ tháng 1đến tháng 3-2018); thực hiện ứng dụng dịch vụ iParking từ ngày 1-4.

Với các điểm đỗ xe thuộc các tòa nhà cao tầng, các khách sạn và trung tâm thương mại), giao Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị (chủ đầu tư, Ban quản lý tòa nhà ...) làm thủ tục kê khai, đăng ký vị trí, tọa độ các điểm đỗ xe, kẻ chỗ đỗ, bổ sung biển báo, đăng ký nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý ứng dụng do Công ty cổ phần Đầu tư CIS quản lý trong thời gian 6 tháng (từ tháng 1 đến tháng 6-2018); thực hiện dịch vụ iParking từ ngày 1-7. Sở GT-VT, UBND các quận có trách nhiệm cấp phép điểm đỗ xe phục vụ triển khai ứng dụng dịch vụ iParking có thời hạn 5 năm, để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư.

GIANG NAM