Thông tin tại hội nghị cho biết, trong 2 năm 2016 và 2017, TP Hà Nội có 3 huyện (Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa Thành phố có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tăng thêm 93 xã, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 294 xã, chiếm hơn 76%.

Bên cạnh đó, đến nay, toàn thành phố đã dồn điền, đổi thửa được 79.183,1/75.980,1 ha (đạt hơn 104% kế hoạch), tăng hơn 2.291 ha so với cuối năm 2015. Đã cấp được 616.704 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa, tăng 61,4% so với cuối năm 2015. Việc đưa cơ giới vào đồng ruộng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất được tăng cường mạnh hơn.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 38 triệu đồng/người/năm (tăng 5 triệu đồng so với năm 2015). Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố đạt 86,06% (vượt 3,26% so với kế hoạch đề ra).

Từ nay đến năm 2020, TP Hà Nội xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/năm trở lên, phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% lên 35% trở lên trong tổng gí trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Phấn đấu đến năm 2020, thành phố có 85% trở lên số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có từ 10-12 huyện, thị xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 49 triệu đồng/người/năm trở lên, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5%...

LA DUY