leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: laodongthudo.vn 
Cụ thể, 10 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện gồm: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (1 dịch vụ công); cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường (3 dịch vụ công); cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (2 dịch vụ công); cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (4 dịch vụ công). 6 dịch vụ công trực tuyến cấp xã gồm: Đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn; đăng ký giám hộ; đăng ký chấm dứt giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Thời gian thực hiện, giai đoạn 1: Triển khai 10 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện cho 18 huyện, thị xã vận hành chính thức từ ngày 15-7. Giai đoạn 2, triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến cấp xã cho 416 xã, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã vận hành chính thức từ ngày 15-8.

UBND thành phố yêu cầu chuẩn bị các điều kiện hạ tầng mạng, trang thiết bị, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài tin nhắn hoạt động ổn định, phục vụ việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 kết nối cơ sở dữ liệu dân cư thành phố. Cấp tài khoản, đào tạo, hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình thực hiện. Chuẩn bị, bố trí, sắp xếp hạ tầng thiết bị đầu cuối (máy tính, máy in, máy quét...) phục vụ việc cài đặt phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Bố trí cán bộ (hoặc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên), thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

HOÀNG LAN