Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP Hà Nội về công tác phổ cập bơi năm 2017, TP đã tổ chức dạy bơi cho hơn 100.000 học sinh với tỷ lệ biết bơi đạt hơn 90%. Dự kiến kế hoạch năm 2018 sẽ có 232 bể phục vụ học sinh tham gia chương trình phổ cập bơi. Về bảo đảm dinh dưỡng, ATTP trong trường học thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sở đã chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn TP triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”… Tại hội nghị, đại diện các phòng GD&ĐT đã trình bày kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ cập bơi và bảo đảm dinh dưỡng, ATTP trong trường học. Các ý kiến tập trung đề xuất sở tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để các đơn vị giáo dục triển khai đạt kết quả tốt trong năm 2018.

MỸ UYÊN