Vĩnh Quỳnh nỗ lực giành lại màu xanh cho 2 bờ sông Tô Lịch

go top