Báo cáo tại Hội nghị, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018, thành phố đã chỉ đạo các ngành tập trung công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 1 TTHC mới ban hành; 18 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 190 TTHC bị bãi bỏ. Tính đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc thành phố là 1.922 thủ tục. Trong đó, Sở, cơ quan ngang Sở là 1.448 TTHC; UBND cấp quận, huyện là 318 TTHC; UBND cấp xã là 156 TTHC.

leftcenterrightdel
Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Thành phố đã duy trì, triển khai gửi, nhận 100% văn bản, tài liệu điện tử trong giao dịch hành chính điện tử (trừ văn bản mật) nhằm giảm sử dụng văn bản giấy trong hoạt động hành chính. Bên cạnh đó, thành phố đã kết nối mạng diện rộng đến 584/584 xã, phường, thị trấn, bảo đảm trang thiết bị CNTT đến cấp xã để triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4. Tính đến ngày 26-9, tổng số DVCTT mức độ 3 và 4 trên địa bàn thành phố là 556 (đạt 29%), trong đó, có 386 DVCTT mức độ 3 và 170 DVCTT mức độ 4.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. UBND TP Hà Nội và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. TP Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Những tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực cải cách theo hướng hiện đại hóa trong quản lý, điều hành và phục vụ của các cơ quan nhà nước, mở rộng, nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch và giải quyết TTHC. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Xử lý, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ