Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu, đến năm 2030 trở thành thành phố có ngành công nghiệp theo hướng hiện đại. Phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có chọn lọc; đột phá vào những ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, làm cơ sở phát triển kinh tế tri thức. Đồng thời, đặt chỉ tiêu tỷ trọng giá trị công nghiệp chiếm trên 70% giá trị lĩnh vực công nghiệp-xây dựng; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 80%. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp-xây dựng đạt bình quân 9-10%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân trên 7,5%/năm. Đặc biệt, Hà Nội phấn đấu xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

leftcenterrightdel
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long (phường Sài Ðồng, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Hà Nội cũng xác định tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại của khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghệ thông tin của cả nước. Tăng hàm lượng khoa học, công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa của sản phẩm công nghiệp; phát triển mạnh các ngành, các sản phẩm công nghiệp vượt trội có lợi thế cạnh tranh, tác dụng dẫn đường thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức. Tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị gia tăng và mạng phân phối toàn cầu.

Để hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, thành phố sẽ tập trung phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; phát triển doanh nghiệp công nghiệp, nguồn nhân lực công nghiệp; xây dựng chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp;… Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai; xây dựng các Đề án, chuyên đề thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Thành ủy. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy.

Tin, ảnh: NGUYÊN VŨ