Từ nay đến cuối năm 2020, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Hà Nội đến cuối năm 2020 có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7 huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: QUỐC HOÀN