Có thể thấy, qua các năm, điểm số của Hà Nội đã tăng liên tiếp và cải thiện vị trí. Nếu như năm 2015, Hà Nội đạt 59 điểm, đứng vị trí thứ 23 thì đến năm 2019, Hà Nội đã nỗ lực cải thiện, được 68,8 điểm và đứng ở vị trí thứ 9. 8/10 chỉ số thành phần của thành phố năm 2019 đều tăng điểm so với năm 2018. Kết quả chỉ số PCI năm 2019 đã ghi nhận sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của thành phố với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Trong các chỉ số thành phần, Hà Nội có hai chỉ số nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, gồm: Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và chỉ số “Đào tạo lao động” đều đứng thứ 4/63. Bên cạnh đó, một số chỉ số như: “Tiếp cận đất đai”, “Tính năng động của chính quyền tỉnh, thành phố”… còn thấp. Trong năm 2019, Hà Nội đã nỗ lực cải cách hành chính, giảm chi phí không chính thức, tăng tính minh bạch cũng như tính năng động của chính quyền, tuy nhiên, thành phố vẫn còn dư địa để cải cách các yếu tố này. Theo UBND TP Hà Nội, niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với thành phố đã được khẳng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua. Từ năm 2016 đến ngày 30-4-2020, trên địa bàn thành phố có 107.283 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn điều lệ khoảng 1,34 triệu tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 23,7 tỷ USD, gấp 3,97 lần so với giai đoạn 2011-2015. Đây là nguồn lực quan trọng để thành phố thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để tiếp tục duy trì chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải có trách nhiệm chung, tiếp tục rà soát, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những chỉ số thành phần, chỉ tiêu còn xếp hạng thấp. Hà Nội cũng đặt ra một số mục tiêu như: Duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt hơn 98%; 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến cấp độ 3 và 4... UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt trong rà soát, đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi lớn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính cần được thực hiện sâu rộng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, giảm chi phí chính thức và không chính thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế do tác động của dịch Covid-19. Cần công khai và hướng dẫn rõ ràng: Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp... trên các trang thông tin điện tử của đơn vị. Ngoài ra, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cũng cần phát huy tốt vai trò cầu nối để các chính sách của thành phố lan tỏa nhanh chóng đến các doanh nghiệp, đồng thời giúp thành phố kịp thời nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ. 

MẠNH LONG