leftcenterrightdel

Ông Nguyễn Ngọc Khương. 

Phóng viên (PV): Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của phường đã có những chủ trương, giải pháp thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Khương: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Hạ Đình đã được Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường bám sát các văn bản chỉ đạo của thành phố và quận về công tác bầu cử. Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ phường đã chủ động triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, quy định, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bầu cử, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong toàn phường. Định kỳ thứ hai hàng tuần Thường trực Đảng ủy họp với Thường trực Ban chỉ đạo, Ban bầu cử phường và các đơn vị liên quan để đánh giá, kiểm tra tiến độ công tác bầu cử. Ban bầu cử phường tổ chức hội nghị giao ban với các Tổ bầu cử để rà soát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử; phân công thành viên Ban bầu cử theo dõi, đôn đốc các Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thường trực Ban chỉ đạo và Ban bầu cử phường định kỳ hàng tuần kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; phân công các thành viên Ban chỉ đạo, Ban bầu cử phường kiểm tra công tác bầu cử định kỳ 3 lần/tuần để kịp thời nắm bắt tình hình và tổ chức tốt công tác bầu cử. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số cử tri trên địa bàn là 9.264 cử tri. Qua niêm yết danh sách cử tri, các thông tin sai sót, bổ sung đều được Tổ bầu cử chỉnh sửa kịp thời.

UBND phường tập trung cao công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú: phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, đưa tin trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền lưu động, qua các bảng tin tổ dân phố, qua các hội nghị… Các nội dung tuyên truyền theo từng thời điểm: Tuyên truyền về Luật bầu cử, niêm yết danh sách cử tri; danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; vận động cử tri đi bầu cử vào ngày 23-5-2021 và gắn với tuyên truyền về thực hiện nghiêm các văn bản về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đảng ủy, chính quyền phường cũng chú trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

PV: Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phường Hạ Đình đã thực hiện các biện pháp gì để phòng, chống dịch Covid-19 góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công?

Ông Nguyễn Ngọc Khương: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ các đoàn thể, các chi bộ đảng trực thuộc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”, kiên quyết, quyết liệt, khẩn trương, không chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm điều kiện cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp được tuyệt đối an toàn. Chỉ đạo UBND phường xây dựng phương án và các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: Máy đo thân nhiệt, khẩu trang, khử khuẩn và chủ động phân công thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri đến bầu cử bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo phường Hạ Đình kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. 

PV: Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, cơ sở để khắc phục vấn đề phát sinh được phường thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

Ông Nguyễn Ngọc Khương: Đảng ủy đã giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy về công tác bầu cử. Tuyên giáo Đảng ủy, tổ công tác viên dư luận xã hội và khối Dân vận Đảng ủy, MTTQ phường thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường; tuyên truyền, định hướng thông tin những quan điểm, chủ trương của Đảng và các văn bản về công tác bầu cử đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh tình hình, những phát sinh với Thường trực Đảng ủy để giải quyết. Qua nắm bắt, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp trong công tác bầu cử; công tác chuẩn bị các nội dung chu đáo, đúng quy định của pháp luật; tin tưởng MTTQ các cấp đã làm tốt quy trình và lựa chọn nhân sự bảo đảm đúng tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PV: Chỉ còn thời gian ngắn nữa là tới ngày bầu cử, phường Hạ Đình sẽ triển khai những biện pháp gì trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Ông Nguyễn Ngọc Khương: Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Trung ương, thành phố, quận và Đảng ủy phường về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú.

Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Ban bầu cử phường, Chi bộ Đảng trực thuộc, các Tổ bầu cử thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm đúng mốc thời gian theo quy định; nắm bắt tình hình di biến động cử tri, tư tưởng dư luận trong nhân dân, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo và Ban bầu cử phường các vấn đề phức tạp xảy ra để xem xét giải quyết.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử, trú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác trang trí tuyên truyền và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian trước, trong và sau bầu cử. Chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn lực vật lực bảo đảm điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LA DUY (thực hiện)