Theo Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, các phòng, ban, đơn vị và các phường đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được triển khai theo kế hoạch đề ra. Theo đó, toàn quận có 59 ứng cử viên đại biểu HĐND quận. UBND 11 phường đã lập và niêm yết danh sách cử tri; tổng số toàn quận có 177.942 cử tri/11 đơn vị bầu cử. Đã có 118 tổ bầu cử hoàn thành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và HĐND quận tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận. 11/11 phường đã xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Các phòng, đơn vị chuyên môn của quận đang phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khu vực bỏ phiếu tại 11 phường.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo phường Hạ Đình kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Phường Hạ Đình là một trong những đơn vị của quận làm tốt công tác triển khai, tổ chức thực hiện bầu cử. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số cử tri trên địa bàn là 9.264 cử tri. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hạ Đình cho biết: Về công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử, định kỳ thứ hai hằng tuần Thường trực Đảng ủy họp với Thường trực Ban chỉ đạo, Ban bầu cử phường và các đơn vị liên quan để đánh giá, kiểm tra tiến độ công tác bầu cử. Ban bầu cử phường tổ chức hội nghị giao ban với các tổ bầu cử để rà soát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử; phân công thành viên ban bầu cử theo dõi, đôn đốc các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ và chất lượng. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường để kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị. Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Việt Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường bám sát nội dung thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử quận đúng quy định, bảo đảm thời gian, tiến độ. Đồng thời, tập trung tổ chức hội nghị để người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri đúng thời gian quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử về quy trình kiểm phiếu, nhập biên bản và các biểu mẫu phục vụ cuộc bầu cử. Tổ chức cho cử tri học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ngoài ra, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hướng dẫn các phường trong công tác lập, niêm yết, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri và biến động cử tri trong tình huống bùng phát dịch, cử tri phải cách ly tập trung.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC