Phóng viên (PV): Quá trình tổ chức GDQPAN cho sinh viên ở trung tâm có những thuận lợi, khó khăn gì, thưa đồng chí?

Đại tá, Ths Nguyễn Minh Tiến: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐHSPTDTT Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và nghiên cứu khoa học quân sự; tổ chức GDQPAN cho sinh viên 22 trường đại học, cao đẳng theo phân luồng tại Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Được sự quan tâm của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội, trực tiếp là Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu Trường ĐHSPTDTT Hà Nội, đến nay, cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn học của trung tâm được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, có khả năng tiếp nhận, tổ chức GDQPAN cho hơn 2.000 sinh viên/khóa học.

Tuy nhiên, trung tâm gặp không ít khó khăn như: Đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thiếu so với yêu cầu, vừa tham gia giảng dạy vừa kiêm nhiệm quản lý sinh viên. Cơ sở vật chất bảo đảm, nhận thức, trách nhiệm của một số sinh viên đối với môn học còn hạn chế... Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức GDQPAN cho sinh viên.

leftcenterrightdel
Đại tá, Ths Nguyễn Minh Tiến. 

PV: Đồng chí cho biết trung tâm đã triển khai những giải pháp gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao?

Đại tá, Ths Nguyễn Minh Tiến: Lãnh đạo trung tâm đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với BTL Thủ đô Hà Nội và cơ quan chức năng đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, nhất là đối với các khoa giáo viên; lựa chọn, đề nghị cấp trên điều động sĩ quan biệt phái và đối tượng tốt nghiệp văn bằng 2 GDQPAN về làm cán bộ quản lý, giảng viên tại trung tâm. Đồng thời, trung tâm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi đào tạo sau đại học theo các chuyên ngành tại các trường trong và ngoài quân đội.

Để nâng cao trình độ toàn diện của đội ngũ cán bộ, giảng viên, thời gian qua, trung tâm tăng cường công tác bồi dưỡng thông qua dự giảng, bình giảng, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các khoa, bộ môn; duy trì nền nếp chế độ phê duyệt giáo án, giảng tập, giảng thử ở các cấp. Đến nay, 100% cán bộ, giảng viên của trung tâm có trình độ cử nhân; trong đó có 1 tiến sĩ và 7 thạc sĩ; 90% giảng viên giảng dạy được tất cả các khoa mục.

leftcenterrightdel
Buổi học bắn súng của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. 

Hằng năm, trung tâm chủ động phối hợp chặt chẽ với các trường tổ chức hội nghị liên kết đào tạo, tổng kết năm học; hiệp đồng, thống nhất với các trường về thời gian, lưu lượng sinh viên về học, làm cơ sở tổ chức thực hiện cũng như rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế. Nhờ đó, công tác GDQPAN cho sinh viên các khóa luôn bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thời gian, chương trình đào tạo của các trường liên kết và thực lực cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của trung tâm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trung tâm kịp thời phối hợp với các trường điều chỉnh thời gian, kể cả ngày nghỉ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo: Hoàn thành 8 khóa học tại trung tâm với tổng số gần 18.000 sinh viên của 22 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo bảo đảm đúng nội dung, thời gian. Kết quả đào tạo có 99,51% sinh viên hoàn thành môn học, các khóa học bảo đảm an toàn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

PV: GDQPAN cho sinh viên là môn học có tính đặc thù cao, nếu người dạy không có phương pháp phù hợp, vận dụng linh hoạt lý luận với thực tiễn thì dễ trở nên khô cứng, nhàm chán. Để giải quyết vấn đề này, trung tâm đã có chủ trương, giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đại tá, Ths Nguyễn Minh Tiến: Cùng với bám sát chương trình khung quy định, trung tâm chú trọng gắn nội dung học tập về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với công tác quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... với chuyên ngành đào tạo của sinh viên, giúp sinh viên nhận thức sâu, rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng. Bên cạnh đó, trung tâm thường xuyên cập nhật, bổ sung những nội dung mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biển Việt Nam... vào nội dung giảng dạy.

Quá trình giảng dạy, cán bộ, giảng viên chú trọng vận dụng phương pháp dạy-học tích cực để người học đào sâu tư duy, khắc phục việc truyền thụ kiến thức một chiều. Đội ngũ giảng viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, biên soạn giáo án điện tử, cập nhật nội dung mới vào bài giảng, gắn lý thuyết với thực hành, tăng tính trực quan, tạo hứng thú cho sinh viên, đưa sinh viên đến gần hơn thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng. Hiện nay, trung tâm đã xây dựng và đưa vào sử dụng ngân hàng đề thi với hơn 100 đề thi trắc nghiệm trên một học phần; tổ chức thi thực hành các khoa mục quân sự, kiểm tra bắn bằng máy bắn điện tử MBT-03... bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của sinh viên. Đây cũng là cơ sở để mỗi sinh viên có thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học và áp dụng những kiến thức, kỹ năng được học tập tại trung tâm vào các lĩnh vực công tác sau này.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

BÌNH AN (thực hiện)