Trong 9 tháng năm 2020, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng: Sĩ quan, QNCN, quân dự bị động viên và dân quân tự vệ. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác huấn luyện mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
Quân nhân chuyên nghiệp huấn luyện bắn súng tiểu liên AK.
leftcenterrightdel
Kiểm tra sắp đặt nội vụ đối với cán bộ khung huấn luyện của tiểu đoàn bộ đội địa phương.
leftcenterrightdel
Thực hành sử dụng bình cứu hỏa cho cán bộ Ban CHQS thị xã Sơn Tây.   
leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân tự vệ xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây huấn luyện bắn súng.
leftcenterrightdel
Huấn luyện Điều lệnh Đội ngũ đối với cán bộ khung tiểu đoàn dự bị động viên.

NAM THI (thực hiện)