Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội, ngay sau Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội với các đơn vị quân đội năm 2016, UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố đã cụ thể hóa các nội dung cốt lõi trong Chương trình công tác số 05-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường Quốc phòng- an ninh, bảo đảm an toàn trật tự xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2020” để tham mưu với Thành phố và triển khai cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện.

Theo đó ngay từ những tháng đầu năm 2017 và năm 2018, UBND Thành phố đã chủ trì 08 hội nghị cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và đảm bảo an toàn giao thông với 413 đơn vị quân đội, trọng tâm là hiệp đồng bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, không để trở thành điểm nóng. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và cuối năm theo hình thức luân phiên, Ban CHQS cấp huyện cùng các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các địa phương tổ chức Hội nghị giao ban cụm an ninh an toàn, sơ, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp hoạt động và xác định phương hướng, nội dung hoạt động trong thời gian tới đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 201- Sư đoàn 308, tham gia giúp nhân dân chống tràn đê tại xã Đông Yên- huyện Quốc Oai. Ảnh: Hữu Thu.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội cùng với các cơ quan chức năng của Thành phố, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đạt nhiều kết quả tích cực. Trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố và các quận, huyện, thị xã, Luật Thủ đô và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ (2015-2020); tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa và tăng cường củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ đối với Đảng và chế độ, tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, gắn với công tác quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị quân đội đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; thực hiện tốt các phong trào thi đua với các chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017”, “Năm dân vận chính quyền 2018” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, giai đoạn 2 Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và phong trào Tuổi trẻ Thủ đô “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng với các nước trong khu vực và thế giới, đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa với các địa phương trong cả nước, các tổ chức chính trị - xã hội nơi đóng quân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Phối hợp xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh      

Trên cơ sở nội dung phối hợp, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố và các đơn vị quân đội đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu, khu vực vui chơi công cộng, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Duy trì thường xuyên 1.736 Tổ, Đội công tác dân vận và phương tiện tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan thường trực) đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo Thành phố và phối hợp chặt chẽ với các học viện, nhà trường, các cơ quan Trung ương và Thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng (chức sắc, chức việc tôn giáo, học sinh, sinh viên...); duy trì 32 cụm, tiểu cụm liên kết bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; phối hợp chỉ đạo diễn tập thực nghiệm nội dung cơ quan quân sự tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử trí tình huống A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ quận Tây Hồ năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn tích cực phối hợp, tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tính đến tháng 11-2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Công an và các đơn vị quân đội huy động lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt “4 tại chỗ” khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, ngập úng xảy ra trên địa bàn, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản Nhà nước và nhân dân.

leftcenterrightdel
Lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp tham gia chống tràn đê tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Hữu Thu

Cấp ủy, chính quyền địa phương từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã và cơ sở thường xuyên quan tâm, tạo điệu kiện thuận lợi để  các đơn vị quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với các đơn vị quân đội như: Hỗ trợ xây dựng, củng cố, sửa chữa doanh trại; một số cán bộ, người hưởng lương trong quân đội được tham gia dự án nhà ở xã hội; thăm, tặng quà các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo; chăm sóc sức khỏe, điều kiện học tập, sinh hoạt cho gia đình quân nhân trên địa bàn... Qua đó tăng cường đoàn kết quân - dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh toàn diện giữa thành phố Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong những năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị quân đội được nâng lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thủ đô.

HỮU THU