Đợt huấn luyện được Quận ủy, HĐND, UBND quận quan tâm, tạo mọi điều kiện để quân nhân dự bị động viên (DBĐV) tham gia và huấn luyện đạt chất lượng cao nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận Tây Hồ trực tiếp lên lớp giảng bài cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương quận.

Năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS quận Tây Hồ xác định lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng DBĐV. Đối với Tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương quận, sau khi tập trung quân số, ổn định nơi ăn ở tại Ban CHQS quận, đã bước vào huấn luyện trong thời gian 15 ngày. Trong thời gian huấn luyện, quân nhân DBĐV được học tập các nội dung như: Xây dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi; huấn luyện chiến thuật cấp đại đội; huấn luyện nâng cao thể lực...

leftcenterrightdel

Quân nhân dự bị Tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương quận Tây Hồ huấn luyện động tác chiến thuật.

Trung tá Phạm Thanh Cương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Tây Hồ, cho biết: "Là địa bàn có nhiều làng nghề trồng cây cảnh như đào, quất... lực lượng DBĐV của quận chủ yếu là lao động chính, trụ cột trong gia đình. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc động viên huấn luyện quân nhân DBĐV theo quy định. Ban CHQS quận đã chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền, động viên cá nhân, gia đình quân nhân dự bị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quân nhân dự bị đều tự giác chấp hành tốt lệnh gọi, tập trung tham gia huấn luyện.

Ban CHQS quận đã chủ động chuẩn bị về thao trường, bãi tập, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, vật chất, giáo án, mô hình, học cụ, bảo đảm tốt nơi học tập và sinh hoạt cho quân nhân DBĐV. Quá trình tổ chức thực hiện, khung tiểu đoàn quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm điều lệnh quản lý bộ đội, nền nếp chính quy... nên đợt huấn luyện vừa qua của quận Tây Hồ được thực hiện đúng kế hoạch, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Qua đợt huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương quận Tây Hồ được bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh chính trị, tổ chức hiệp đồng chiến đấu, tác phong quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

TRẦN HIỀN - HỮU THU