Thông qua đó, tiếp tục bồi dưỡng củng cố, nâng cao trình độ nhận thức nguyên tắc lý luận chiến thuật Trung, Sư đoàn Bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không, trình độ hiệp đồng, chỉ huy chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy, cơ quan đơn vị…

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị của trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc, nghiêm túc, đồng thời xác định diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Đảng ủy Sư đoàn ban hành Chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập; kiện toàn khung cán bộ tham gia diễn tập. Sư đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức diễn tập; kế hoạch dã ngoại, xây dựng Sở chỉ huy diễn tập tại khu vực Trường bắn Hòa Thạch; chỉ đạo các cơ quan ban hành đồng bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn để triển khai thực hiện toàn diện các nội dung.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên, 2 cấp. 

Trước khi bước vào diễn tập, Sư đoàn tổ chức tập huấn cho khung cán bộ; tập trung các nội dung: Nguyên tắc lý luận Sư đoàn Bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không; thứ tự, nội dung, công việc chủ yếu của người chỉ huy và cơ quan, đơn vị khi nhận lệnh chuyển trạng thái (CTT) SSCĐ và lệnh động viên; tổ chức và phương pháp diễn tập chiến thuật bắn đạn thật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn; tập huấn bồi dưỡng riêng theo các binh chủng, ngành. Bên cạnh đó, tích cực tổ chức nghiên cứu thực địa, chuẩn bị khu vực diễn tập tại Trường bắn Hòa Thạch; tập trung củng cố hệ thống công sự, hầm hào đã xây dựng năm 2017; điều chỉnh bố trí Sở chỉ huy diễn tập của Trung đoàn Bộ binh 854 phù hợp với địa hình; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng mới hệ thống hầm hào, công sự, bố trí thiết bị Sở chỉ huy.

Ngoài ra, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với Ban CHQS các quận, huyện và chính quyền địa phương có liên quan để thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các đầu mối phối hợp với Ban CHQS các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, huyện Chương Mỹ, Thanh Trì tiến hành đồng bộ các biện pháp, tổ chức phúc tra, sắp xếp, biên chế các đơn vị dự bị động viên theo kế hoạch; phối hợp chuẩn bị hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập động viên…

Chính vì có sự chuẩn bị chu đáo nên bước vào diễn tập, cả 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động ra khu sơ tán; huy động, tiếp nhận dự bị động viên; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và bắn đạn thật; đơn vị đều thực hiện đúng các bước khi nhận, xử trí các tình huống.

Đặc biệt, giai đoạn bắn đạn thật, đơn vị đã chỉ đạo Trung đoàn Bộ bình 692 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực binh, thực hành bắn chiến đấu Đề mục: Tiểu đoàn bộ binh chiến đấu tiến công địch đổ bộ đường không khu vực điểm cao 61, theo đúng phương án đã xác định; hành động, động tác của chỉ huy các cấp rõ ràng, dứt khoát, linh hoạt; hành động hiệp đồng giữa bộ binh với pháo binh và xe thiết giáp chặt chẽ, thể hiện rõ các giai đoạn, các mũi tiến công… Kết quả tiêu diệt 100% các mục tiêu hỏa lực, đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Kết quả chung: Khá về chiến thuật và giỏi về kỹ thuật.

Để rút kinh nghiệm cho những lần diễn tập sau, Sư đoàn đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân còn rồn tại, biện pháp khắc phục. Đồng thời, rút ra 4 bài học kinh nghiệm: Trước các nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy Đảng, người chỉ huy phải thật sự chủ động, phát huy được sức mạnh tổng hợp; quá trình xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phải cụ thể, chặt chẽ, đồng bộ ở các cấp; động viên tính sáng tạo, tích cực tự học, tự rèn, tự nghiên cứu toàn diện về nguyên tắc lý luận và biết vận dụng vào thực tiễn một cách tạo; thường xuyên đề cao vai trò và phát huy toàn diện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện diễn tập…

Bài, ảnh: TRẦN HIỀN - VĂN LỘC