Phong trào đọc sách của cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hằng năm, công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động phục vụ đời sống văn hóa tinh thần luôn được BTL Thủ đô Hà Nội quan tâm bằng nhiều nguồn ngân sách (trên cấp, quỹ vốn đơn vị). Theo đó, BTL đã dành nguồn kinh phí cho việc đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống thư viện, phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc các cơ quan, đơn vị với số tiền hàng tỷ đồng. Cụ thể, những năm gần đây, BTL Thủ đô Hà Nội đầu tư xây dựng 11 phòng Hồ Chí Minh, 5 phòng truyền thống; hướng dẫn thí điểm xây dựng phòng truyền thống kết hợp phòng đọc của các cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã; củng cố, nâng cấp hai thư viện (thư viện cơ quan BTL, Sư đoàn 301) bảo đảm khang trang, hiện đại. Cùng với đó, hằng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận và phân bổ ngân sách, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định mức sách, báo, tạp chí, cấp phát tài liệu học tập, tham khảo đến các đối tượng theo quy định. Hệ thống tủ sách pháp luật các cơ quan, đơn vị thường xuyên được củng cố, bổ sung sách pháp luật, phục vụ ngày càng tốt hơn việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đọc sách, báo tại phòng Hồ Chí Minh.

Đại tá Ngô Quang Hiệp, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết: “Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho hoạt động của thư viện, phòng Hồ Chí Minh theo đúng quy định, quy chế, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã bám sát thực tiễn chỉ đạo, tổ chức và phát huy có hiệu quả hoạt động thư viện, phòng Hồ Chí Minh. Đến tháng 9-2018, thư viện nhà trường đã có trên 3.000 đầu sách, báo, tạp chí với trên 7.000 cuốn; phòng đọc điện tử với 20 máy. Ngoài ra, thư viện phục vụ công tác giáo dục-đào tạo có trên 10.000 đầu sách. Toàn trường có 40 đài bán dẫn và radio cassette, 70 ti vi các loại, 3 hệ thống truyền thanh nội bộ, đáp ứng nhu cầu nghe, xem, đọc và học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, học viên”.

Theo Thiếu tá Ngô Kim Anh, Chính trị viên Tiểu đoàn Thiết giáp 47, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm nền nếp và có hiệu quả hoạt động của thư viện, phòng Hồ Chí Minh. Đơn vị bố trí giờ thứ 8 hằng ngày và các ngày nghỉ để động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ lên thư viện đọc sách, báo, nghiên cứu tài liệu; đồng thời phát huy hiệu quả của tủ sách pháp luật ở đại đội để đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc tại đơn vị.

Còn Thiếu tá Lê Ngọc Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, cho biết: “Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, đưa nội dung chế độ, định mức, tiêu chuẩn bảo đảm sách, báo cho cán bộ, chiến sĩ vào kế hoạch, chương trình công tác Đảng, công tác chính trị. Khảo sát các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Thủ đô Hà Nội, chúng tôi nhận thấy việc duy trì tốt hoạt động đọc sách, báo tại thư viện, phòng Hồ Chí Minh đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cán bộ, chiến sĩ, trở thành nhu cầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, năng lực toàn diện của quân nhân".

Bài và ảnh: HỮU THU