Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, ngay sau khi Chương trình 07 được ban hành, Ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch toàn khóa để chỉ đạo xây dựng, thực hiện 13 chuyên đề, đề tài tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và bước đầu phát huy được hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong nửa nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 245 tổ chức đảng và 738 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung nhiều vào những sai phạm do thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: Công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai,… Qua kiểm tra, đã kết luận 191 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm. Cùng với đó, Thành ủy, UBND thành phố cũng chú trọng công tác thanh tra kinh tế-xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 07, Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 745 cuộc thanh tra (trong đó 491 cuộc theo kế hoạch và 254 cuộc đột xuất). Qua thanh tra, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm số tiền hơn 1.180 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi hơn 1.078 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 102 tỷ đồng) và 32,66ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 132 tập thể, 248 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm.

Bên cạnh đó, đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong kỳ báo cáo, toàn thành phố đã tiết kiệm, tiết giảm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, sử dụng kinh phí và quyết toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước được hơn 14.424 tỷ đồng.

NGUYÊN VŨ