Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Hằng năm, UBND quận đều soạn thảo và phát hành tờ gấp tìm hiểu pháp luật để phát đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận. Nội dung tập trung vào các văn bản liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân như: Tìm hiểu quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; một số quy định của pháp luật về Luật Hòa giải ở cơ sở; một số quy định về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm…

Nhờ những biện pháp đồng bộ, thời gian qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn quận được thực hiện chặt chẽ, nội dung tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng đã góp phần tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận nhằm cổ vũ, khuyến khích mọi công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Tại hội nghị, quận Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN