Theo đó, việc khảo sát được thực hiện nhằm đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập hợp các kiến nghị, đề xuất của người lao động và người sử dụng lao động đối với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố Hà Nội. Nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công thông qua tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng; đặc biệt trong tham mưu xây dựng thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến lao động nữ theo Bộ Luật Lao động 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định số 85/2015/NĐ-CP, ngày 1-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. TTXVN.

Về nội dung, tiến hành khảo sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn quản lý (có thể phối kết hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện, thị xã hoặc đoàn kiểm tra toàn diện Công đoàn, nhưng trong biên bản cần có nội dung về việc thực hiện chính sách lao động nữ).

Hướng dẫn cho Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn các nội dung có lợi hơn cho lao động nữ theo quy định của pháp luật, để tham mưu với ban chấp hành công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Báo cáo tình hình lao động nữ tại doanh nghiệp và kết quả thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định số 85/2015/NĐ-CP. Báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công; kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới của Công đoàn cơ sở.

Theo Báo cáo “Tổng quan về các chính phủ: Đông Nam Á 2019” của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố, từ năm 2009 đến 2016, tỷ lệ phụ nữ có việc làm trong tổng số việc làm tại Việt Nam vẫn ổn định ở mức 48,5%, cao nhất trong số các nước Đông Nam Á (trung bình khu vực là 42,7%). Trong cùng khoảng thời gian này, việc làm trong khu vực công do phụ nữ nắm giữ tăng từ 46% lên 48,1% và cao hơn mức trung bình của Đông Nam Á năm 2016 là 46,9%.

BĂNG CHÂU