leftcenterrightdel

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã lựa chọn các nội dung chuyên đề để giám sát, khảo sát dựa trên các yếu tố, như: Ý kiến, kiến nghị của cử tri; các vấn đề đại biểu Quốc hội trong Đoàn và các cử tri quan tâm. Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức 3 đoàn giám sát chuyên đề về: Thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; thực hiện chính sách pháp luật về thống kê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2019; thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn giám sát 2011-2019. Các báo cáo kết quả giám sát đều nêu rõ thực trạng việc tuân thủ các quy định của pháp luật với từng nội dung giám sát, đồng thời có các kiến nghị, giải pháp cụ thể với các cơ quan Trung ương, HĐND, UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan nhằm khắc phục tồn tại trong từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu đưa các quy định pháp luật vào cuộc sống.

Cùng với đó, trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức 113 hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước, sau kỳ họp thứ Bảy, thứ Tám Quốc hội khóa XIV. Đoàn đã tổng hợp và chuyển kịp thời 286 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương và UBND thành phố. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được các đại biểu trong Đoàn thực hiện theo lịch phân công. Tính từ ngày 1-1-2019 đến ngày 30-11-2019, Đoàn đã thực hiện 41 lượt, tiếp 577 công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đó có 20 lượt đoàn đông người. Đoàn cũng tiếp nhận 1.729 đơn khiếu nại, tố cáo; 100% các đơn gửi đến đều được phân loại, xử lý kịp thời.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Trong đó, tích cực tham gia đóng góp xây dựng các luật; lắng nghe phản ánh, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị của cử tri;… Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần có những cách làm tốt hơn để đáp ứng yêu cầu, mong muốn của người dân. Đặc biệt, Đoàn cần tổng hợp những kiến nghị còn tồn tại của cử tri, những kiến nghị đã có văn bản mà chưa được các cấp, các ngành trả lời để tiến hành đôn đốc. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, cần có biện pháp kỷ luật, xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm, vô cảm trong giải quyết những khiếu nại, tố cáo của người dân. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ trong giải quyết đơn thư. HĐND và UBND thành phố cần thực hiện sớm việc kết nối phần mềm giải quyết khiếu nại, tố cáo để tránh được tình trạng chồng chéo, trường hợp 1 đơn thư gửi đến nhiều cơ quan, giúp giảm tải các cuộc họp liên ngành để xử lý.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần tiếp tục trau dồi chuyên môn, trình độ, nắm bắt thực tiễn để cùng Quốc hội nâng cao chất lượng xây dựng luật. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, khảo sát, nâng cao chất lượng thực hiện báo cáo kết quả giám sát.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ