Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. 

Về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đã được các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội triển khai từ sớm, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cơ quan thường trực tham mưu UBND Thành phố về công tác tuyên truyền, đã tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí thành phố và báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố về các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Ủy ban bầu cử Thành phố liên quan đến công tác bầu cử. Từ ngày 11-3-2021 đến nay, các cơ quan báo chí Hà Nội đã đăng tải hơn 2.650 lượt tin, bài trên tất cả loại hình báo chí tập trung thông tin về các nội dung: Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội; công tác tổ chức hiệp thương; tiến độ công tác bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử tại thành phố Hà Nội;…

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Hải Long, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội đã giới thiệu tới các đại biểu về các nội dung liên quan đến: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; các cơ quan, tổ chức liên quan tới bầu cử; nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức; phân bổ đại biểu Trung ương về địa phương; nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách; cơ quan giúp việc trong công tác bầu cử…

Tin, ảnh: LA DUY