Theo Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020, 100% các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký Chương trình phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành thành phố. Các cấp công đoàn Thủ đô đã tích cực chủ động phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, chính quyền đồng cấp tổ chức triển khai, phát động các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,…

Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, đã có 46 công trình, đề tài mang ý nghĩa kinh tế-xã hội cao được gắn biển, khen thưởng; 116.341 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở, 5.280 sáng kiến cải tiến cấp trên cơ sở. Cùng với đó, đã có 225.231 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 11.498 “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở và 551 “Công nhân giỏi Thủ đô”. Bên cạnh đó, nhằm lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của đội ngũ công nhân, người lao động (CNLĐ) và đoàn viên công đoàn Thủ đô, hằng năm, UBND thành phố và LĐLĐ thành phố tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với CNLĐ và đoàn viên công đoàn. Qua các hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố đã ký văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan triển khai thực hiện các đề xuất của CNLĐ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, 5 năm qua, UBND thành phố và LĐLĐ thành phố đã phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ). Đồng thời, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân cho CNVCLĐ trên địa bàn. 

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu, Văn phòng UBND thành phố tham mưu văn bản chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại với CNLĐ và đoàn viên công đoàn. Xây dựng chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với UBND các quận, huyện, thị xã và định kỳ kiểm tra, báo cáo kết quả về UBND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm thiết thực chăm lo hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô.  

Cũng tại hội nghị, UBND TP Hà Nội và LĐLĐ thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ