Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

go top