Trao đổi với đồng chí Lê Văn Hậu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, chúng tôi được biết, thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường đang gấp rút hoàn thành bước sơ tuyển công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Cũng như nhiều địa phương khác, những khó khăn Ngọc Thụy đang gặp phải là nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS nhiều nhưng tỷ lệ miễn, hoãn và bị các bệnh khúc xạ về mắt cao... Khắc phục khó khăn đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị, hằng năm phường đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt, có năm còn vượt chỉ tiêu quy định. Đơn cử như năm 2018, chỉ tiêu quận giao cho phường Ngọc Thụy 6 nam công dân nhập ngũ, nhưng phường vượt 1 chỉ tiêu. Trong số 7 công dân, có 5 người đạt trình độ trung cấp trở lên.

Có được những kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền phường đã chỉ đạo Đài truyền thanh phường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS, chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS phường đã làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác tuyển quân thông qua các hội nghị tại UBND phường. Đồng thời, yêu cầu các tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động con em đoàn viên, hội viên và nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố rà soát và niêm yết công khai danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại nhà văn hóa các tổ dân phố.

Đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Thụy, nêu kinh nghiệm: “Lâu nay, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ quan điểm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Do đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời chỉ đạo Hội đồng NVQS phường bám sát các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ban CHQS quận Long Biên để xây dựng kế hoạch về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”. Theo đó, hằng năm, Ban CHQS đã tham mưu cho UBND phường ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS phường và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong hội đồng, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cùng với đó, Hội đồng NVQS phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và nắm tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên; tổ chức tốt việc gặp mặt, đón tiếp, đăng ký, quản lý và tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho các quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ trở về địa phương. Hằng năm, Hội đồng NVQS phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố để việc tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, đúng luật. Đồng thời, thường xuyên tổ chức rà soát, nắm chắc danh sách nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ diện KT2, KT3. Để giúp công dân yên tâm khi nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền phường luôn quan tâm tới chính sách hậu phương quân đội để kịp thời động viên, tạo điều kiện giúp đỡ... Sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã giúp phường Ngọc Thụy luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu, chất lượng giao quân hằng năm.

THẢO MY