Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội (1010-2020) và 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10-10-1954 / 10-10-2020), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội về nội dung này.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội đã trải qua 1010 năm-đó là một chặng đường dài của lịch sử dân tộc nói chung và Thủ đô nói riêng. Đồng chí có suy nghĩ như thế nào về lịch sử đấu tranh, tinh thần quật khởi của quân và dân Thủ đô trong chống giặc ngoại xâm?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Trong lịch sử trải dài nghìn năm, đã có 7 lần Thủ đô Thăng Long-Hà Nội bị kẻ thù xâm lăng, cũng là 7 lần nhân dân Thủ đô đứng lên đấu tranh giải phóng khỏi sự chiếm đóng, đô hộ của quân xâm lược. Đó là: 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên-Mông (lần 1 năm 1258; lần 2 năm 1285; lần 3 năm 1288); cuộc chiến chống quân Minh (năm 1428); cuộc chiến chống quân Thanh (năm 1788); Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa Việt Nam khôi phục nền độc lập sau gần 100 năm Pháp thuộc và cuối cùng là dấu mốc lịch sử 10-10-1954-giải phóng Thủ đô, Hà Nội sạch bóng quân thù, sự kiện đánh dấu bước ngoặt to lớn, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc.

Có thể nói, trong các giai đoạn lịch sử đó, quân và dân Thủ đô dù ở hoàn cảnh nào cũng đều nêu cao tinh thần quật khởi, anh dũng, kiên cường, cùng với quân dân cả nước đoàn kết một lòng, đứng lên chống lại kẻ thù, đánh đuổi quân xâm lược để giành độc lập dân tộc. Trải qua các cuộc đấu tranh, đối mặt với nhiều kẻ thù khác nhau, ông cha ta đã đúc kết được những kinh nghiệm, những cách đánh hay, độc đáo, được nâng lên thành nghệ thuật quân sự mà cho đến tận ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

PV: Quân và dân Thủ đô hôm nay đã tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đó như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Như tôi vừa nói ở trên, Thủ đô của chúng ta đã có truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng để giữ vững nền độc lập, thì trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ vững chắc nền độc lập ấy là trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề của quân và dân Thủ đô. Vì thế công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu, xác định đây là một trong những yếu tố tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Những năm qua, BTL Thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành, chính quyền địa phương, đó là điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Về các nhiệm vụ cụ thể, xây dựng LLVT Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng chính trị và tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cao, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực khi có tình huống. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực của thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường các tiềm lực trong KVPT. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN). Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường QPAN trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, những dự án lớn của Thủ đô. Thực hiện chủ trương mỗi bước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ của thành phố gắn liền với nâng cao các tiềm lực quân sự, đáp ứng yêu cầu xây dựng KVPT ngày càng vững chắc; coi trọng phát triển, xây dựng các công trình lưỡng dụng, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-XH vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

leftcenterrightdel
Dân quân quận Ba Đình huấn luyện bắn súng. Ảnh: NGỌC HÂN

PV: Đồng chí vừa nói đến việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng KVPT vững chắc. Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, nội dung này có những nét gì mới được đưa vào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, chúng tôi tham mưu với Thành ủy, xác định rõ: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, KVPT TP Hà Nội ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng; trong quy hoạch và xây dựng phải chú trọng tính lưỡng dụng của các công trình vừa bảo đảm phục vụ dân sinh, vừa đáp ứng yêu cầu về QPAN khi có tình huống xảy ra. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô về nhiệm vụ QPAN bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực cho quốc phòng Thủ đô, đầu tư mua sắm trang bị kỹ thuật bảo đảm cho LLVT Thủ đô. Tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch xây dựng KVPT Thủ đô trong tình hình mới.

PV: Dựa vào dân, “lấy dân làm gốc” là bài học thành công được đúc kết qua các giai đoạn lịch sử. BTL Thủ đô Hà Nội đã xây dựng “thế trận lòng dân” như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc đến câu này khi nói chuyện, huấn thị cán bộ, chiến sĩ. Điều đó phản ánh một thực tế rằng, quần chúng nhân dân có vị trí, vai trò vô cùng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng KVPT vững chắc, trong đó "thế trận lòng dân" là cốt lõi. Những năm qua, BTL Thủ đô Hà Nội luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục QPAN, giáo dục truyền thống với nhiều nội dung phong phú, sâu rộng. Chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức để mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đến được với mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô. Triển khai cho LLVT Thủ đô làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào LLVT tham gia xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Qua các chương trình, mục tiêu, giải pháp phù hợp, công tác dân vận đã đạt được hiệu quả tích cực, tăng cường đoàn kết quân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp người chiến sĩ Thủ đô. Đó là cơ sở để xây dựng KVPT thành phố vững chắc, tạo sự ổn định để phát triển KT-XH.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGỌC HÂN (thực hiện)