Nét nổi bật là công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Sư đoàn 301 giai đoạn 2013-2018 được đổi mới toàn diện, từ nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; thực sự là đòn bẩy, tạo động lực to lớn nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của sư đoàn lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trận địa chính trị tư tưởng luôn được giữ vững, kết quả xây dựng các tổ chức có sự chuyển biến vững chắc làm cơ sở để sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được cải thiện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, Phong trào TĐQT hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện; động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tự học, tự nghiên cứu nâng cao chất lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trang thiết bị, vật chất huấn luyện. Từ năm 2013 đến nay, toàn sư đoàn có 360 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nhiều sản phẩm được cấp trên đánh giá cao và đưa vào ứng dụng rộng rãi trong huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện các cơ quan, đơn vị đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và cách đánh truyền thống của dân tộc; tăng cường huấn luyện thể lực. Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 80-85% khá, giỏi, đơn vị an toàn.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham quan khu trưng bày đồ dùng huấn luyện của Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: VĂN HIẾU.

Quán triệt tinh thần “Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải xuất phát từ mệnh lệnh trái tim, là nhiệm vụ chiến đấu của người chiến sĩ trong thời bình”, 5 năm qua, Sư đoàn 301 đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm phương tiện tham gia xử lý nhiều vụ việc trên địa bàn Thủ đô, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra, được cấp ủy và chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Những việc làm trên của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn góp phần tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong thời kỳ mới.

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 đã quyên góp hàng trăm triệu đồng phục vụ các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", công tác chính sách, như: Đóng góp Quỹ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, Quỹ vì người nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Từ năm 2013 đến nay, sư đoàn tổ chức 8 đợt với hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện hành quân tổng hợp kết hợp với làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới trên nhiều địa bàn thuộc TP Hà Nội, như: Xã Tân Hòa (Quốc Oai); xã Tiến Xuân, xã Yên Trung, (Thạch Thất); xã Vân Hòa (Ba Vì); xã Bột Xuyên, xã Tuy Lai (Mỹ Đức)…, giúp nhân dân hàng nghìn ngày công tu sửa đường làng, ngõ xóm, công trình phúc lợi, nghĩa trang liệt sĩ, xây hai nhà đồng đội, tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi... được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Ghi nhận những thành tích đó, từ năm 2013 đến nay, toàn sư đoàn có 806 lượt tập thể và 2.710 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Có được kết quả trên, trước hết là do cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn sư đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ ở cấp mình. Công tác TĐKT đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và người chỉ huy các cấp, có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, từ trên xuống dưới; đồng thời luôn coi trọng vai trò chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị; cán bộ chính trị; chống tư tưởng đơn giản, hình thức, chiếu lệ hoặc giao khoán, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của sư đoàn đã hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ là nòng cốt, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Quá trình thi đua luôn phát huy vai trò sâu sát của các cơ quan, kịp thời điều chỉnh để phong trào thi đua phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của hội đồng TĐKT các cấp; bám sát nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy chế trong TĐKT; gắn kết quả thi đua với bình xét phân loại cán bộ, đảng viên; chú trọng biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cả đột xuất và thường xuyên. Quá trình tổ chức triển khai kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, việc làm hay, giữ vững ngọn cờ đầu, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các quân nhân cùng thi đua đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC HẠNH, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301