Một mục tiêu cụ thể của kế hoạch là từng bước xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; đảm bảo kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Kế hoạch CNTT năm 2020 của TP Hà Nội cũng đặt ra hàng loạt mục tiêu cụ thể khác như: Tối thiểu 60% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định; 100% cơ quan hành chính nhà nước của thành phố kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; rút ngắn 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử; 90% các cuộc họp của UBND thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến.

leftcenterrightdel
TP Hà Nội sẽ tăng cường họp trực tuyến/ Ảnh minh họa.

Kế hoạch nêu rõ các mục tiêu: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 35% dịch vụ công trực tuyến mức 4; 30% hồ sơ thủ tục hành chính của thành phố được xử lý trực tuyến mức độ 4: cổng dịch vụ công thành phố cung cấp giao diện cho các thiết bị di động…

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội đề ra 3 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp chủ yếu các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai. Việc thực hiện kế hoạch CNTT TP Hà Nội năm 2020 phải đáp ứng các nguyên tắc như: Triển khai theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống; kế thừa và phát huy các kết quả đã có; thay thế, tích hợp các ứng dụng nhỏ, lẻ; triển khai theo từng giai đoạn, chọn các đơn vị làm thí điểm, sau đó nhân rộng, ưu tiên các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính nhiều người sử dụng, đảm bảo không làm gián đoạn các hoạt động cung cấp dịch vụ công cho người dân...

Tin, ảnh: VĂN PHONG