Theo đó, kế hoạch nhằm tạo cơ hội để người lao động có việc làm tốt hơn, thích ứng nhanh với sự phát triển của thị trường lao động. Nâng cao trình độ, năng lực, sức cạnh tranh của nguồn nhân lực nước ta với các nước trong khu vực và thế giới; đáp ứng nhu cầu về số lượng, yêu cầu về chất lượng của thị trường lao động trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp cho người lao động; đề xuất, tham gia với cơ quan chức năng và chuyên môn đồng cấp xây dựng chính sách pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động.

leftcenterrightdel
May hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH may Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Ảnh minh họa: TTXVN.

Phấn đấu đến năm 2023, 100% công đoàn cơ sở nơi có nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động tiến hành thương lượng để đưa nội dung này vào thỏa ước lao động tập thể; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp, liên kết với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động; 90% Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội thi thợ giỏi, Hội thi tay nghề cho người lao động, tập trung vào những nghề mới mà các doanh nghiệp có nhu cầu cao.

Theo đó, công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc đào tạo chuyển đổi nghề, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của người lao động, để người sử dụng lao động quan tâm, tạo điều kiện và người lao động tự nguyện tham gia các chương trình đào tạo, tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của bản thân, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp.

Công đoàn các cấp tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, tham quan và chia sẻ kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu về đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình triển khai thực hiện để người lao động nhanh chóng tiếp cận thông tin về kinh tế - xã hội, đặc biệt là thông tin về chính sách đào tạo chuyển đổi nghề, lao động, việc làm và về doanh nghiệp…

BĂNG CHÂU