Báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền, đồng chí Mai Sơn nêu rõ, năm 2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thường xuyên với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương về những kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực: Thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt dự toán, với mức tăng trưởng cao trong 5 năm. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng so với thực hiện  năm 2018, cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu từ sản xuất kinh doanh tăng 17% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 11,2%.

leftcenterrightdel
Đồng chí Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Công tác tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục được đổi mới, hiệu quả ở tất cả các khâu, bộ phận và nhiều lĩnh vực. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Cục Thuế TP Hà Nội hoàn thành toàn diện cả về kế hoạch thanh tra và kiểm tra. Việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo phương thức điện tử, theo chuyên đề và tập trung vào các trường hợp có rủi ro cao về thuế, có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thương mại, chuyển giá. Quyết liệt triển khai Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm đọng thuế. Đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa phương thức quản lý thu nộp ngân sách nhà nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu đối với quản lý thu hiện đại ở các khâu trong quản lý thuế. Công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật được đặt lên hàng đầu, thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan... qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ công chức thuế Thủ đô vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết và những kinh nghiệm hay trong công tác phối hợp, tuyên truyền các hoạt động trong ngành thuế  cả nước nói chung và Cục Thuế TP Hà Nội nói riêng trên những phương tiện thông tin đại chúng. Thay mặt Cục Thuế TP Hà Nội, đồng chí Mai Sơn cảm ơn sự phối hợp tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí và cho biết sẽ quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế được giao năm 2020, đóng góp nguồn thu quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô cũng như cả nước.

Tin, ảnh: HỒNG THÁI