Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo", Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ VNPT Hà Nội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV. Nêu bật những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, mới phát sinh, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả: 5 năm qua Đảng ủy đã chỉ đạo VNPT địa bàn Hà Nội phát huy vai trò chủ lực trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho chính quyền Thủ đô; quyết liệt thực hiện tái cấu trúc tổ chức sản xuất giai đoạn 2 theo hướng dẫn của Tập đoàn VNPT; tăng cường sự gắn kết, phối hợp đồng bộ giữa hai khối kinh doanh và kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng; hoàn thiện cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp hiệu quả; thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động cá nhân.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch tại đại hội.

Qua đó, VNPT Hà Nội đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ VNPT Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể thu nhập bình quân người lao động tăng 11%-15%/năm (chỉ tiêu 10%/năm). Tỷ lệ phủ sóng di động 2G, 3G, 4G, VinaPhone trên địa bàn Hà Nội đạt trên 97% (chỉ tiêu 95%)… Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp đóng trên địa bàn Thủ đô...

Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Đảng bộ VNPT Hà Nội có 98,26% chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97,48% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ cũng đã kết nạp được 373 đảng viên mới.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy VNPT Hà Nội rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng. Đại hội đã thống nhất 3 mục tiêu của nhiệm kỳ XV giai đoạn 2020-2025, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Về các chỉ tiêu cụ thể, VNPT Hà Nội phấn đấu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT giao hằng năm; năng suất lao động tăng bình quân 5%-10%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 3%-5%/ năm; 98% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp được 200 đảng viên mới trở lên.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, đầu tư phát triển nguồn nhân lực… là những giải pháp để Đảng bộ VNPT Hà Nội hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 gồm 5 đồng chí trong đó có 4 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: VĂN PHONG