Đến cuối năm 2020, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội có bước phát triển mạnh với đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động với 362 đơn vị. Trong đó: Công lập có 122 đơn vị (chiếm 33,7%) và ngoài công lập có 240 đơn vị (chiếm 66,3%) tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Năm 2020, các cơ sở đã tuyển sinh được 215.000 lượt người (đạt 102,4% kế hoạch); trong đó, trình độ cao đẳng: 18.000; trung cấp: 23.000; sơ cấp và dưới 3 tháng: 174.000.

leftcenterrightdel
Hoạt động tư vấn việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.  

Toàn thành phố giải quyết việc làm cho 180.578/156.000 lao động, đạt 116% kế hoạch; đưa 2.571/3.500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết việc làm cho 7.400 lao động qua hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 13.930 lao động được tuyển dụng thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Tự tạo việc làm qua báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp đối với 114.840 lao động.

Các doanh nghiệp đã tiếp nhận 52.126 học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập; hỗ trợ tham gia xây dựng, chỉnh sửa 422 bộ chương trình, giáo trình đào tạo ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; tham gia vào đào tạo, hướng dẫn thực tập đối với 629 lượt nghề; có 229 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo với 12.320 người; tuyển dụng 16.177 học sinh, sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đồng thời các doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị, nguyên vật liệu đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cho gần 500 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đề xuất một số hướng phát triển như: Thúc đẩy gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp để giải quyết việc làm; xây dựng hệ thống thông tin về thị trường lao động một cách chính xác khoa học và đầy đủ; áp dụng công nghệ để xây dựng hệ thống kết nối cung và cầu đào tạo trong toàn hệ thống (nhà trường - doanh nghiệp - học sinh, sinh viên) để giải quyết được cung - cầu lao động; đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo hướng Sàn Trung tâm, Sàn vệ tinh và Điểm vệ tinh; tăng cường thông tin về thị trường lao động, hỗ trợ lao động đăng tin tìm việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng thông qua website: vieclamhanoi.net; tổ chức phát hành Bản tin dự báo thị trường lao động...

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU