Mở đầu phiên làm việc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Mục đích là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; đặc biệt giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Đối tượng được lấy phiếu là các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn (Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các phó chủ tịch và thành viên UBND thành phố).

leftcenterrightdel
 HĐND TP Hà Nội thông qua dự thảo nghị quyết kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực thành phố chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Nhiều lượt văn bản tài liệu đã được chỉ đạo, phát hành tới các đại biểu, các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi trước đúng thời gian quy định để các đại biểu nghiên cứu.

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, HĐND thành phố đã thông qua tờ trình danh sách 36 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ và trở về hội trường để nghe tổng hợp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu.

Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, đứng đầu số phiếu tín nhiệm cao là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc với 100/102 phiếu tín nhiệm cao (đạt tỷ lệ 98,03%), 1 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp. Đứng thứ hai là Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai với 90 phiếu tín nhiệm cao (đạt tỷ lệ 88,23%), 7 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp. Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đứng thứ 8 với 84 phiếu tín nhiệm cao (đạt tỷ lệ 82,35%), 11 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Nhận số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong danh sách 36 đồng chí được lấy phiếu là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng với 40 phiếu tín nhiệm cao (đạt tỷ lệ 39,2%), 49 phiếu tín nhiệm, 13 phiếu tín nhiệm thấp.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua dự thảo nghị quyết kết quả lấy phiếu tín nhiệm với sự tán thành của 97,05% tổng số đại biểu.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ