Theo đó, đối tượng là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) và người khuyết tật quy định tại Điều 2, Luật Người khuyết tật, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đang sinh sống tại xã, phường, thị trấn hoặc tại các cơ sở Bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng người có công của Thành phố. Phạm vi rà soát tại 584 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã và các cơ sở Bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. TTXVN.

Mục đích của việc rà soát nhằm thu thập những thông tin đặc trưng về độ tuổi, tình hình đời sống, sức khỏe, kết quả thực hiện chính sách xã hội và nhu cầu trợ giúp, chăm sóc của người cao tuổi, người khuyết tật. Rà soát, lập danh sách người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, tròn 100, hơn 100 tuổi để dự toán kinh phí và xây dựng Kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2020. Kết quả rà soát làm cơ sở đánh giá công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, trợ giúp người khuyết tật và tham mưu xây dựng thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã hướng dẫn xã, phường, thị trấn thực hiện Kế hoạch rà soát người cao tuổi người khuyết tật; đôn đốc, giám sát công tác rà soát người cao tuổi, người khuyết tật tại địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn năm 2019; xây dựng Kế hoạch tặng quà người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, tròn 100 và trên 100 tuổi được chúc thọ, mừng thọ năm 2020...

HỒNG UYÊN