Công văn nêu rõ: Hiện nay tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các ca nhiễm tăng nhanh, các khu vực cách ly đã hình thành với khối lượng chất thải phát sinh ngày càng tăng, trong đó có cả chất thải lây nhiễm. Do vậy, để đảm bảo an toàn môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chất thải.

Theo đó, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 phải được thực hiện bởi các cơ sở xử lý chất thải đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại và có chức năng xử lý chất thải y tế, ưu tiên lựa chọn cơ sở xử lý có khoảng cách thu gom, vận chuyển ngắn nhất từ nơi phát sinh đến cơ sở xử lý.

leftcenterrightdel
Quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú. Ảnh minh họa: TTXVN. 

Việc quản lý chất thải của người cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 phải thực hiện như đối với trường hợp người mắc và nghi ngờ mắc Covid-19 tại khu cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.

Để đảm bảo an toàn môi trường, phòng, chống dịch Covid-19 và tránh gây lãng phí ngân sách trong việc xử lý chất thải, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường hướng dẫn các khu cách ly y tế tập trung, người cách ly y tế tại nhà nghiêm túc thực hiện phân loại chất thải triệt để, xử lý chất thải phát sinh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh tại địa phương do dịch bệnh Covid-19; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị để lẫn chất thải y tế lây nhiễm vào chất thải rắn sinh hoạt; yêu cầu các khu cách ly tập trung phải chuyển giao chất thải nguy hại lây nhiễm cho cơ sở xử lý, phối hợp với cơ sở xử lý chất thải lập phương án cụ thể về số lượng phát sinh, địa điểm phát sinh để có phương án thu gom, vận chuyển đảm bảo về thời gian và tuyến đường vận chuyển, tránh phát tán dịch bệnh.

Các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế phải tích cực phối hợp, hỗ trợ việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 khi có yêu cầu theo phạm vi hoạt động đã được cấp phép, đảm bảo đúng chủng loại, công suất xử lý; cung cấp đầy đủ túi đựng chất thải lây nhiễm, thiết bị thu gom, phân loại; bố trí đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên làm công tác thu gom, vận chuyển; kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các trường hợp không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định.

HỒNG UYÊN